Zamówienia publiczne w formie bezprzetargowej procedury

Zamówienia publiczne są niezbędne, by organy władzy publicznej mogły sprawnie i bezproblemowo funkcjonować. Ich efektem jest czynny udział w obrocie gospodarczym oraz zakup przedmiotów i nabywanie usług. Z uwagi na fakt, że instytucje publiczne posiadają środki publiczne wymaga to jednak spełnienia szeregu norm w wyborze kontrahentów i dostosowania się do regulacji prawnych.

Zamówienia publiczne oraz tryby ich postępowań

Wszystkie zamówienia publiczne, zgodnie z regulacjami prawnymi, są poprzedzone postępowaniem przetargowym. Proces ich realizacji odbywa się w oparciu o formalne regulacje, a poszczególne etapy są dokładnie regulowane w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Każdy wykonawca posiada możliwość odwołania się od decyzji instytucji zamawiającej, co powoduje jednak w praktyce znaczną przewlekłość postępowania.
Etapy postępowania zamówień publicznych określono w art. 2 ust. 13 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Tam znajduje się też oficjalna definicja pojęcia „zamówienia publicznego”, która wskazuje, że pod tym określeniem znajduje się odpłatna umowa, podpisywana przez zamawiającego i wykonawcę. Samo pojęcie odnosi się do usługi, dostawy lub robót budowlanych.

Każde zamówienie publiczne oparte jest o zasady, które regulują jego przebieg. Zalicza się do nich:
– zasadę uczciwej konkurencji, która zapewnia równe szanse przetargowe dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie zamówienia publicznego;
– zasadę równości, która zakłada, że wszystkie podmioty biorące udział w przetargu powinny być traktowane w równy sposób;
– zasadę bezstronności i obiektywizmu, która zabrania organizowania przetargów podmiotów związanych z instytucją zlecającą prace lub towary;
– zasadę jawności, która zakłada, że dokumentacja związana z pracami dotyczącymi zamówienia publicznego jest jawna i powszechnie dostępna;
– zasadę prymatu trybów przetargowych, która wskazuje, że w praktyce przetarg nieograniczony i ograniczony są pierwsze w kolejności jeśli chodzi o procedury przed innymi trybami.

Rodzaje zamówień publicznych: zakup pojazdu bez przetargu, zgodnie z art 4 pkt 8 pzp – regulacje prawne

Zakup pojazdu bez przetargu, zgodnie z art. 4 pkt. 8 pzp – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku wskazuje na możliwość kupna pojazdu bez zastosowania procedur przetargowych na potrzeby instytucji użytku publicznego. Jednocześnie określa też limit przeznaczony na ten cel – jest to 30 000 euro netto – tj. 157 537,17 zł brutto.
W praktyce w ciągu ostatnich lat zamówienia publiczne związane z kupnem samochodu znacząco wzrosły, co jest spowodowane wzrostem do samego limitu pozwalającego na tego typu finansowanie dla instytucji publicznych. Co ciekawe, sam proces zamówień publicznych, zgodnie z danymi, odbywa się najczęściej pod koniec roku kalendarzowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj